Savonlinnan Kennelkerhon toimintasuunnitelma

Vuodelle 2017

1. YLEISTÄ

Toiminta rakentuu pääpiirteissään samojen harrastusmuotojen pohjalle kuin aikaisempinakin vuosina. Edelleen yhtenä tärkeimmistä yleisistä asioista on aktivoida jäsenistöä mukaan toimintaan ja harrastamaan koirien kanssa. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää koiriin liittyvää harrastustoimintaa ja vaikuttaa positiivisesti yleisön asennoitumiseen koiranpitoon sekä korostaa koiranpitoon liittyvää vastuuta.

Toiminnan lähtökohtana ovat eläinsuojelulliset näkökohdat sekä koirien fyysinen ja psyykkinen terveys, niiden yhteiskuntakelpoisuuden lisääminen ja hyvä kohtelu.

Yhdistyksen perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun Reilun Pelin -periaatteet sekä tasa-arvon edistäminen.

2. KOE- JA HARRASTUSTOIMINTA

Pyritään omalta osalta edistämään koiranpitoa, -kasvattamista ja -käyttöä Suomen Kennelliitto ry:n ohjeiden ja määräysten mukaisesti välittämällä koulutuksessa ja tiedotuksessa informaatiota säännönmukaisista, hyväksytyistä ja suositeltavista toimintatavoista.

2.1. Kokeet

Järjestetään jatkossakin mahdollisuuksien mukaan useampia palveluskoirakokeita: haku-, jälki- ja käyttäytymiskokeita. Järjestetään myös ajokoe sekä mahdollisuuksien mukaan virallinen toko-koe.

2.2. Koulutukset

Kerimäellä pyörii arkitottelevaisuudet maanantaisin klo: 17.30 alkaen keskustan nurmikentällä ja talviaikaan Taimitarhan hallilla. Savonlinnassa arkitottelevaisuudet pidetään keskiviikkoisin klo: 18.00 kesäisin Laitaatsillan kentällä ja talviaikaan Kerdin parikkipaikalla. Arkitottelevaisuuksien lisäksi järjestetään toko- koulutusta Kerimäellä.

Pk-lajien koulutusta järjestetään mahdollisuuksien mukaan sovittuina aikoina Kerimäellä.

Näyttelykoulutusta pyritään puolestaan järjestämään Savonlinnassa Laitaatsillan kentällä sekä talviaikaan Taimitarhan hallilla.

Agilityä järjestetään mahdollisuuksien mukaan myös talviaikaan ja kesäaikaan pyritään saamaan jälleen sopiva kenttä agility-harrastajien käyttöön.

Kiinteiden koulutuksien lisäksi pyritään järjestämään kurssimuotoisia koulutuksia ja koulutuspäiviä.

3. NÄYTTELYTOIMINTA

Kennelkerho on mukana suunnittelemassa ja järjestämässä ryhmänäyttelyä vuodelle 2017 yhdessä Kaakkois-Savon kennelseuran ja Moinsalmen metsästysseura ry:n kanssa.

Pyritään järjestämään myös jatkossa näyttelyharjoituksia Savonlinnassa Laitaatsillan kentällä kesäisin ja talviaikaan Taimitarhan hallissa.

Järjestetään myös jatkossa leikkimielisiä Match Show- näyttelyitä ainakin kerran vuodessa.

4. KOKOUKSET

Pidetään sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset sekä hallituksen kokouksia tarpeen mukaan.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmi- maaliskuun aikana ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus

 2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjan tarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta.

 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

 4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen.

 5. Tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja toiminnantarkastajien lausunnon esittäminen.

 6. Tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

 7. Muiden kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittely


Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus

 2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjan tarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta

 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

 4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

 5. Toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion sekä seuraavan vuoden jäsenmaksujen suuruuksien vahvistaminen.

 6. Hallituksen puheenjohtajan valinta ja muiden jäsenten valinta erovuorossa olevien tilalle.

 7. Yhden tai kahden toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta.

 8. Muiden kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittely.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

5. JÄSENISTÖ

Jäsenistöä pyritään saamaan aktiivisemmin mukaan kerhon toimintaan. Jäsenmaksut maksetaan kuluvalta vuodelta etukäteen ja ne on suoritettava hallituksen määräämään eräpäivään mennessä.

6. TIEDOTTEET

Kerhon pääasiallinen tiedotusväline on kerhon www-sivusto sekä Facebook-sivusto. Jäsenistölle lähetetään kerran vuodessa jäsenkirje sähköpostitse, joka sisältää ohjeet jäsenmaksun maksamiseen.

7. TALOUS

Toiminnan tukemiseksi kerätään jäsenmaksuja (vuoden 2015 jäsenmaksut 25/20€ ja ensimmäinen perhejäsen 10€, seuraavat perhejäsenet 5€) sekä järjestetään maksullisia luentoja, kokeita, kilpailuja ja Match Show- näyttelyitä. Pyritään miettimään myös uusia varainhankintamuotoja kerhotuotteiden myynnin lisäksi. Vuodelle 2016 kerholta tulee jälleen myyntiin seinäkalenteri jäsenten koirista.