Kerhon palkitsemissäännöt

Roturyhmien parhaat koirat

Pisteytyksessä noudatetaan Suur-Savon Kennelpiirin "vuosittain palkittavien koirien" kilpailun sääntöjä

Savonlinnan Kennelkerho ja Suur-Savon Kennelpiiri palkitsevat vuosittain koiria näyttely- ja koetulosten perusteella.

Jokainen koiran omistaja on itse vastuussa tulosten ilmoittamisesta. Omistaja laskee palkintoon oikeuttavat tulokset alustavasti sekä lähettää ne tammikuun loppuun mennessä sähköpostitse:
savonlinnankennelkerho1963@gmail.com

Laita viestiin:
*koe/näyttely
*päivämäärä
*tulos
*tuomari
*pisteet
Loppuun yhteenlaskettu pistemäärä.


Muistathan ilmoittaa itse koirasi tulokset myös kennelpiirille tammikuun loppuun mennessä. Kaikissa lajeissa käytetään pisteytyksessä Suur-Savon kennelpiirin pistelaskujärjestelmää. Pisteytyksen liittyvät ohjeet saat myös Suur-Savon kennelpiirin sivuilta.


1. Kilpailuaika on kalenterivuosi

2. Koirat jaetaan Kennelliiton FCI-ryhmiin.

3. Palkinnot jaetaan vuosittain Kennelkerhon vuosikokouksessa kunkin ryhmän parhaan pistemäärän saavuttaneen koiran omistajalle.

4. Pisteet lasketaan kotimaassa käytyjen näyttely- ja koekäyntien perusteella:
- H = 2p
- EH = 3p
- ERI = 4p
- SA = 1p

- SERT = 2p

- vara-SERT 1p

- ROP = 2p
- VSP = 1p
- RYP = 2p
- NP = 3p
- CACIB = 2p
- Vara-CACIB = 1p

- NORD-SERT = 2p
- NORD-vara-SERT = 1p

- FIN MVA = 5p
- Voittaja = 5p

5. Kokeista saatavat pisteet: (Rodunomaisessa kokeessa)
- VOI 1 = 10p
- VOI 2 = 7p
- VOI 3 = 5p
- AVO 1 = 7p
- AVO 2 = 5p
- AVO 3 = 3p
- ALO 1 = 5p
- ALO 2 = 3p
- ALO 3 = 2p
- LUT A = 10p
- LUT B = 7p
- LUT C = 5p

-Hyväksytty = 10p

-Hyväksytty luonnetesti = 2p6. Lisäpisteitä
- SM 1 = 10p
- SM 2 = 7p
- SM 3 = 5p
- Lohko 1 = 7p
- Lohko 2 = 5p
- Lohko 3 = 3p
- PM 1 = 5p
- PM 2 = 3p
- PM 3 = 1p
- KVA = 10p

7. Hyväksytään enintään viiden näyttelyn ja viiden kokeen yhteenlasketut pisteet.

8. Kotimaisilla metsästyspystykorvilla ja suomenajokoirilla tulee olla pisteistä vähintään puolet kokeista saatuja.

(Muutetut säännöt hyväksytty Kennelpiirin hallituksessa 15.3.2015.)
Klikkaa tästä kirjoittaaksesi tekstiä

Kiertopalkinnot

Kiertopalkinnoista osan päättää Savonlinnan Kennelkerhon hallitus.
Osaan kiertopalkinnoista vaikuttaa koe/näyttelytulosten pisteet. Pisteet lasketaan kunkin kiertopalkinnon ohjeen mukaisesti.

Kilpailuaika on kalenterivuosi.

Jokainen koiran omistaja on itse vastuussa tulosten ilmoittamisesta. Omistaja laskee palkintoon oikeuttavat tulokset alustavasti sekä lähettää ne tammikuun loppuun mennessä sähköpostitse:
savonlinnankennelkerho1963@gmail.com

Blackien pytty

= Innostuspalkinto palveluskoiralle, jonka omistaja on Savonlinnan Kennelkerhon jäsen.

Kiertopalkinnon on lahjoittanut Börje Lohman "Bonzo von der Eisburg´in" muistoksi.

1. Kiertopalkinto luovutetaan vuosikokouksessa yhdeksi vuodeksi kerrallaan.

2. Kiertopalkinto luovutetaan edellisenä vuonna kenttäkokeissa hyvin menestyneelle koiralle, kuitenkin johtokunnan harkinnan mukaan.

Zaidan pytty

= Kääpiökoiran pytty

Kiertopalkinnon on lahjoittanut Ulpu Lohikainen tiibetinspanieli Zaidan muistoksi.

1. Jaetaan näyttelytulosten perusteella parhaan pistemäärän saavuttaneelle kääpiökoiralle.

2. Pisteet lasketaan Suur-Savon Kennelpiirin kiertopalkintojen kilpailusääntöjen mukaisesti, paitsi näistä säännöistä poiketen annetaan lisäpisteitä seuraavanlaisesti:
- KP (vain nuorten kilpailu- ja veteraanivoittajaluokka) = 3p
- Vara-CACIB = 1p
- RYP 1 = 6p
- RYP 2 = 4p
- RYP 3 = 3p
- RYP 4 = 2p
- RYP 5 = 1p
- BIS1 = 10p
- BIS 2 = 8p
- BIS 3 = 7p
- BIS 4 = 6p
- BIS 5 = 5p


Paras palveluskoira

Pisteytyksessä noudatetaan Suur-Savon Kennelpiirin "Paras palveluskoira"-kiertopalkinnon sääntöjä.

Pisteytyksen liittyvät ohjeet saat myös Suur-Savon kennelpiirin sivuilta.

1. Kiertopalkinto jaetaan vuosittain.

2. Palkinnosta ovat oikeutettuja kilpailemaan kaikki palveluskoirakokeiden osallistumisoikeuden omaavat koirat, joiden tulee olla palkittu näyttelyssä.

3. Pisteet lasketaan koetuloksista seuraavasti:
Parhaan palveluskoiran pisteisiin lasketaan viisi koiran omistajan ilmoittamaa koetulosta sen vuoden koetuloksista, jolloin paras palveluskoira valitaan.

VOI 1 = 8 pistettä
VOI 2 = 5 pistettä
VOI 3 = 3 pistettä
AVO 1 = 5 pistettä
AVO 2 = 3 pistettä
AVO 3 = 1 piste
ALO 1 = 3 pistettä
ALO 2 = 2 pistettä
ALO 3 = 1 piste

Lisäpisteitä voi saada:

PM 1 = 5 pistettä
PM 2 = 3 pistettä
PM 3 = 1 piste
KV-koe 1 = 8 pistettä
KV-koe 2 = 5 pistettä
KV-koe 3 = 3 pistettä
SM-koe 1 = 10 pistettä
SM-koe 2 = 7 pistettä
SM-koe 3 = 5 pistettä
NOM- koe 1 = 10 pistettä
NOM- koe 2 = 7 pistettä
NOM- koe 3 = 5 pistettä
MM-koe 1 = 20 pistettä
MM-koe 2 = 15 pistettä
MM-koe 3 = 10 pistettä
NOM edustus = 5 pistettä
MM edustus = 10 pistettä
KVA-arvo = 10 pistettä

5. Pisteiden mennessä tasan, ratkaisee paremmuuden Kennelkerhon hallitus.

Kennelkerhon paras koirankouluttaja

Palkintoa jaetaan vuosittain Kennelkerhon parhaalle koiran kouluttajalle, joka on menestynyt koiransa kanssa kilpailuissa saavuttaen hyviä tuloksia.

Vuoden paimentaja

= Paimennuksen kiertopalkinto

Kiertopalkinnon on lahjoittanut Satu Jalvanti-Hannikainen / Koijärven tila

1. Vuodesta 2010 kiertopalkinto annetaan vuoedksi kerrallaan Savonlinnan Kennelkerhon jäsenen koiralle, joka on ollut mukana paimennuksessa aktiivisesti ja asenteellaan edistänyt paimennusta.

2. Kennelkerhon hallitus valitsee vuosittain ansioituneen.

3. Jos ei ole palkittavaa koirakkoa joka vuodelle, voidaan kiertopalkinnon hallintaa jatkaa edellisen vuoden koirakolle.

Suur-Savon kennelpiirin kiertokilpi

Jaetaan vuosittain ahkerasti kerhotyötä tekevälle Savonlinnan Kennelkerhon jäsenelle.

Vuoden puurtaja

Kiertopalkinnon on lahjoittanut Kitta Luukkainen.

1. Henkilö voi olla yhdistyksen jäsen, tämän perheenjäsen tai muu yksityinen henkilö.

2. Henkilö on aktiivisesti ollut mukana yhdistyksen käytännön toiminnassa, esim. kilpailujärjestäjänä tms.

3. Henkilö on pyytteettömästi antanut työpanoksensa yhdistyksen hyväksi.

4. Henkilö on toiminut yhdistyksen kantavana taustavoimana omaa etuaan ajattelematta.

5. Henkilöä voi syyllä kutsua "vuoden puurtajaksi" hänen työpanoksensa - niin henkisen kuin fyysisenkin, huomioon ottaen.

6. Savonlinnan Kennelkerho ry:n johtokunta valitsee vuoden puurtajan vuosittain jaostojen ja jäsenistön ehdotusten pohjalta.

Vuoden toko-koira

= Savonlinnan Kennelkerhon vuoden paras toko-koira

1. Koiralla on oltava vähintään yksi tulos virallisista toko-kokeista.

2. Tulosten pisteytys:
- EV 1 = 10p
- EV 2 = 8p
- EV 3 = 5p
- VOI 1 = 8p
- VOI 2 = 5p
- VOI 3 = 3p
- AVO 1 = 5p
- AVO 2 = 3p
- AVO 3 = 1p
- ALO 1 = 3p
- ALO 2 = 2p
- ALO 3 = 1p

3. Kun palkinto jaetaan kolmannen kerran peräkkäin samalle koiralle, saa tämä sen omakseen.


Vuoden rallytokokoira

Vuosipalkinnosta ovat oikeuettuja kilpailemaan Savonlinnan Kennelkerhon jäsenten koirat (myös ohjaajan oltava kennelkerhon jäsen).

Pisteet:

ALO pistemäärä x 1,00
AVO pistemäärä x 1,05
VOI pistemäärä x 1,10
MES pistemäärä x 1,15

Lisäpisteet:

Tuomarin palkinto (TP) = 2p
Koulutustunnus = 5p
SM-koe, sijat 1-3 = 10p
SM-koe, sijat 4-6 = 5p
PiirM-koe, sijat 1-3 = 7p
PiirM-koe, sijat 4-6 = 3p
Rotumestaruus, sijat 1-3 = 7p
Rotumestaruus, sijat 4-6 = 3p

Tulosta laskettaessa huomioidaan kilpailukauden aikana kutakin koiraa kohden enintään viisi (5) parasta hyväksyttyä tulosta. Pisteiden mennessä tasan, sijoituksen ratkaisee saatujen 95-100 pisteen tulosten lukumäärä.

Vuoden valjakkokoira

= Kennelkerhon paras valjakkokoira

Jaetaan vuosittain valjakkohiihtokilpailuissa menestyneelle Savonlinnan kennelkerhon koirakolle.

Vuoden Nuori tulokas

= Lupaava nuori koirankouluttaja

Kiertopalkinnon on lahjoittanut Kennel Myöhän.

Kiertopalkinto jaetaan vuosittain lupaavalle nuorelle koiran kouluttajalle.

Vuoden veteraani

= Paras näyttelyiden veteraaniluokassa esiintynyt koira

1. Pisteet lasketaan Suur-Savon Kennelpiirin sääntöjen mukaisesti kuitenkin lisättynä VET-luokkien ja loppukilpailujen ansiot, joista ansaitsee lisäksi yhtä paljon pisteitä kuin muista vastaavista.

2. Mikäli kaksi koiraa saavuttaa saman pistemäärän, annetaan palkinto vanhemmalle koiralle.

Paras pentu

= Näyttelyissä parhaiten menestynyt pentu.

Kiertopalkinnon on lahjoittanut Kaisa ja Vesa Törn / Kennel Bernoban.

1. Jokainen itse ilmoittaa tulokset Savonlinnan Kennelkerhon Webmasterille (tai näyttelyvastaavalle).

2. Mukaan otetaan ainoastaan näyttelyissä saavutetut 5 parasta tulosta.

3. Jos useampi koira saa saman tuloksen, niin 6. näyttely ratkaisee jne.

4. Osallistua voivat kaikki, joilla on ainakin yksi tulos näyttelyistä

5. Epävirallistenpentunäyttelyiden tuloksia ei lasketa, vain virallisten näyttelyiden tulokset lasketaan.


3. Pisteytys:
- PEK 1 = 5p
- PEK 2 = 4p
- PEK 3 = 3p
- PEK 4 = 2p
- ROP = 10p
- VSP = 7p
- BIS 1 = 20p
- BIS 2 = 18p
- BIS 3 = 16p
- BIS 4 = 14p
- BIS 5 = 12p

Agitsemppari

= "Annetaan ohjaajalle, joka vastoinkäymisistä huolimatta uskoo koiraansa sekä itseensä ja luottaa että tunnelin päässä on valoa."

Palkinnon on lahjoittanut Elina Nuopponen / Kennel MustanQuun.

1. Koirakon tulee olla lupaava ja ohjaajan positiivinen sekä koiransa että itsensä suhteen. Ilmassa tulee olla yrittämisen makua ja luovuttamisesta ei tietoakaan.

2. Palkintoa ei saa luovuttaa kahta kertaa samalle koirakolle, eikä sitä voi voittaa itselleen.

Vuoden agility tulokas

= lupaavin agilitypari

1. Agilitykouluttajat valitsevat mielestään lupaavimman parin. Palkinto voidaan antaa myös parille, joka ei ole vielä kilpaillut.

2. Valinnassa kiinnitetään huomiota mm. parin yhteistyöhön ja sen kehittymiseen vuoden aikana, edistymiskelpoisuuteen, ahkeraan harjoittelemiseen sekä positiiviseen ja iloiseen asenteeseen lajia ja koirankoulutusta kohtaan.

3. Halukkuus kilpailla lajissa katsotaan eduksi.

4. Palkinto on kiertävä, eikä sitä voi voittaa omakseen. Palkinto voidaan antaa samalle parille vain yhden kerran.

5. Palkintoa ei voi antaa Savonlinnan Kennelkerhon agilitykoulutusohjaajille ja heidän koirilleen.

Agility kiertopytty

= Jaetaan Savonlinnan Kennelkerhoa edustavalle kilpailevalle koirakolle.

1. Jokaisesta viralliseen kilpailuun osallistumisesta saa 5p.

2. Mikäli tulos on enintään 15,99 virhepistettä (=erittäin hyvä), saa siitä lisäpisteitä luokasta riippuen seuraavasti:

I-luokka
- Sijoitus 1. = 5p
- Sijoitus 2. = 3p
- Sijoitus 3. = 2p

II-luokka
- Sijoitus 1. = 10p
- Sijoitus 2. = 9p
- Sijoitus 3. = 8p
- Sijoitus 4. = 7p
- Sijoitus 5. = 6p
KUMAsta (enintään 5,99 virhepistettä) saa 10 lisäpistettä

III-luokka
- Sijoitus 1. = 20p
- Sijoitus 2. = 17p
- Sijoitus 3. = 16p
- Sijoitus 4. = 15p
- Sijoitus 5. = 14p
- Sijoitus 6. = 13p
- Sijoitus 7. = 12p
KUMAsta (enintään 5,99 virhepistettä) saa 20 lisäpistettä.

3. Joukkuekisoja ei huomioida.

4. Jokainen hylätty suoritus -5p.

5. Maxi- ja Minikoirat arvostellaan yhdessä.

6. Agilityjaos voi harkintansa mukaan poiketa näistä säännöistä ja palkita esim. aktiivisimman henkilön, lupaavimman parin, kehittyneimmän parin tai vastaavan.

Kennelkerhon ansiomerkit

Ansiomerkit on päätetty ottaa käyttöön vuonna 1993.

Ansiomerkki voidaan luovuttaa myös vähemmän aikaa jäsenenä olleelle, jos jäsen on muuten toiminut aktiivisesti kerhon hyväksi.

Kultainen ansiomerkki

- 20 vuotta jäsenenä

Hopeinen ansiomerkki

- 15 vuotta jäsenenä

Pronssinen ansiomerkki

- 10 vuotta jäsenenä